آیا میدانید در زمان قاجار به گوجه فرنگی چه میگفتند؟


وقتی برای اولین بار در زمان قاجار، گوجه فرنگی وارد ایران شد، مردم به آن «ارمنی بادمجان» می گفتند!

 

 

 

بعد از مدتی عده ای علیه این گوجه ملعون فرنگی تبلیغ میکردند به عنوان اینکه فرنگی است و حرام، مردم هم آن را نمیخوردند.

 

 

اما حساسیت ها به مرور زمان درباره گوجه فرنگی نیز کمتر شده و علمای دینی خوردن گوجه فرنگی را حلال اعلام کردند و مردم پس از مدتی به خوردن این گوجه های فرنگی، عادت کردند!

 

حمایت مالی