آینه کردن – تک {نمایش} در داخل عید فطر


اوکراینی "یک فرد" روز عید فطر

پروانه صفحه نمایش سینمایی «انفرادی» به کارگردانی سید مسعود اطیابی، تولید کنندگی سید ابراهیم عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی حمزه صالحی تمدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما منتشر شده این تصاویر حرکتی را بر عهده دارد.

گمانه زنی هایی کسب اطلاعات در مورد احتمالات اکران این تصاویر حرکتی در داخل عید سعید فطر ممکن است وجود داشته باشد.

در داخل {شرایط} نامناسب تخلیه تصاویر حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما درگیر شدن، این تصاویر حرکتی ابتکار اکران را به انگشت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخلیه در دید به 60 میلیارد تومان توانست در داخل گیشه راهگشا باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان پرفروش ترین تصاویر حرکتی را به شخصی اختصاص دهد.

مهدی هاشمی، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو ارجمند، شگیگ دهقان، سیریس همتی، چکیب شگارا، امید روحانی، محسا طهماسبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی فقیه بازیگران این تصاویر حرکتی هستند.