آینه کردن – ستاره ایرانی در داخل لیگ برتر {انگلیس} گلزنی کرد


گلزنی یک ستاره ایرانی در لیگ برتر انگلیس

عصر همانطور که صحبت می کنیم در داخل هفته {چهلم} لیگ برتر 2 گروه فانتاسم زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاردیف مقابل هم صف آرایی کردند کدام ممکن است این دیدار همراه خود نتیجه نهایی 2 بر منصفانه در داخل فانتاسم منجر به.

{در این} دیدار الحایر صیاد منش ستاره ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده فانتاسم زده گروه سراسری در داخل {دقیقه} {هشتم} همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درایت جایگزین طلبانه شخصی سودآور شد گل اول را به ثمر برساند.

در طولانی مدت مجموع {امتیاز} هالوسیتی به عدد 47 رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این نتیجه نهایی این گروه منصفانه پله در داخل جدول کلاس بندی لیگ جزیره پیش سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کلاس {نوزدهم} صعود کرد.