آینه کردن – فلز شیرینی در داخل فینال ثانیه ها به دست آورد می تواند


برد شیرین فولاد در ثانیه های آخر

نیروی کار فلز در داخل هفته {سوم} لیگ قهرمانان آسیا 2022 در داخل شبی کدام ممکن است در دسترس به نیم دهه گذشته است حریف تفریحی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل می تنبل در داخل ثانیه های پایانی به تعویق بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی تنبل، نیروی کار فلز سودآور شد گل شیوع نیروی کار ترکمنستان را به ثمر برساند. در داخل زمان به همین دلیل بازو گذشت

شاگردان نکونام {در این} تفریحی جشنی به همین دلیل مکان های با بیرون گل به وجود آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً آماده شدن برای گلزنی بوده اند با این وجود خوش شانس آخال {تا} {دقیقه} 6+90 دروازه شخصی را بسته نرم افزاری نگه داشت با این وجود در داخل فینال {دقیقه} موسی کولیبالی سودآور به انتشار عالی گل جذاب شد. نجارها سه {امتیاز} می گیرند.

مشاور کشورمان همراه خود این نتیجه نهایی 5 امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شرایط} شخصی را برای صعود تسهیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به پیش بینی دیدار نوجوانان الغرافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الاهلی برای ایجاد رئیس هفته {سوم} باشد یا نباشد.

🏟 هفته {سوم} لیگ قهرمانان آسیا / پنجشنبه 25/1/1301 ساعت 21:45 / ورزشگاه ملک عبدالله جده

🔻کارت بازی زرد
سویونوف (22) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (51)
لوسیانو پریرا (56)
محمد آبشک (81)
ساسان انصاری (90)
پیام رسان شریف (1 + 90)
مدوف (4+90)

🥺 کارت بازی زرشکی
Suyunov (2)

ترکیبی فلز لوبیا:
بارش شهابی
موسی کولیبالی
عارف آقاسی
سینا شاه عباسی (58- وحید حیدریه).
مهدی شری (74- مجتبی نجاریان)
حامد {بو} حمدان (58 – محمد رضا عباسی).
محمد آبشک
علیرضا کوچکی (67- ساسان انصاری)
آیاندا پاتوسی (74- محمدرضا خلعتبری)
آرش رضاوند
لوسیانو پریرا