آینه کردن – محسن رضایی در داخل بیمارستان بستری / {عکس}


معاون ارزان رئیس جمهور در لحظه ۲۸ فروردین در داخل بیمارستان بستری شد.

برخی رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنلاین های خبری به دلیل بستری شدن محسن رضایی، معاون ارزان رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر سابق مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در داخل بیمارستان خبر دادند.

باقی مانده است داده ها روشنی به دلیل توضیحات بستری شدن وی در داخل بیمارستان چاپ شده نشده است با این وجود مشاوره می تواند باشد وی به عنوان یک نتیجه نقطه ضعف جسمانی از حداکثر در داخل بیمارستان بستری شده است.

محسن رضایی به بیمارستان منتقل شد / عکس

تکمیلی:

جمعه – 23:20

محسن رضایی به دلیل بیمارستان مرخص شد

به گزارش رزیدنت نیوز، معاون ارزان رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر سابق مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام کدام ممکن است 2 روز پیش در داخل بیمارستان بستری شده بود، مرخص شد.

وی به عنوان یک نتیجه مسائل تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف از حداکثر جسمانی به بیمارستان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعتی در گذشته به دلیل بستری شدن در داخل بیمارستان مرخص شد.