آینه کردن – هادی کاظمی وارد بخارست شد


هادی کاظمی وارد بخارست شد

هادی کاظمی به ترکیبی بازیگران «بخارست» ساخته سید مسعود اطیابی اضافه شد.

پیش به همین دلیل این تایید شده بود کدام ممکن است بیگمان جمشیدی، حسین یاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرحسین آرمان در داخل تصاویر حرکتی بخارست حضور خواهند داشت.

{در حال حاضر} تصاویر حرکتی سینمایی «بخارست» به تولید کنندگی علی طلوعی، کارگردانی سید مسعود اطیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی حمزه صالحی در داخل مرحله پیش تولید کننده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل عقد قرارداد همراه خود سایر بازیگران وارد مرحله تصویربرداری می تواند.