ارائه mRNA به پروتئین انسانی می تواند به درمان بسیاری از بیماری ها کمک کند


با

2E399DX Messenger RNA یا mRNA زنجیره رندر سه بعدی با فضای کپی.  ژنتیک ، علم ، تحقیقات پزشکی ، مفاهیم تکثیر ژنوم.

تصویر کلون RNA پیام رسان

MattLphotography / Alamy

یکی از روشهای بسته بندی RNA پیام رسان در پروتئین انسان می تواند تا حد زیادی تحویل mRNA به سلولهای اندامهای خاص را تسهیل کند. این به mRNA اجازه می دهد تا برای درمان طیف وسیع تری از بیماری ها ، از بیماری های ارثی گرفته تا اختلالات خود ایمنی تا سرطان ها استفاده شود.

استفاده از پروتئین انسانی نباید باعث واکنش ایمنی شود ، به این معنی که افراد می توانند دوزهای مکرر یک درمان را دریافت کنند.

فنگ ژانگ ، محقق در Howard Hughes Medical می گوید: “این پروتئین در خون انسان یافت می شود.”

دیدگاهتان را بنویسید