ارزش اقتصاد ایران 1600 میلیارد دلار است


صندوق بین المللی پول: اقتصاد ایران به 1600 میلیارد دلار می رسد

صندوق بین‌المللی پول با اعلام افزایش ۱۵۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ بر اساس شاخص قدرت خرید، تراز حساب جاری ایران در سال جاری را ۳۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرد.

صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی خود از وضعیت شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال 2022، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری بر اساس شاخص قدرت خرید، 1599 میلیارد دلار برآورد کرد.

این سازمان بین المللی با توجه به شاخص قدرت خرید خود انتظار دارد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در سال 2021 ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس این شاخص 1449 میلیارد دلار محاسبه شد.

به همین ترتیب، بر اساس شاخص قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران از 17082 دلار به 18663 دلار در سال 2021 خواهد رسید.

* رشد 53 درصدی درآمدهای دولت ایران

بر اساس این گزارش، درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال گذشته 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

مخارج دولت ایران در سال 2022 با رشد 51 درصدی روبرو خواهد شد و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در بخشی دیگر از گزارش خود پیش بینی کرده است که تراز حساب جاری ایران در سال 2022 به 32 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال قبل 21 میلیارد دلار افزایش داشته است.

این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش داشته است.

*جمعیت ایران تا سال 2022 از مرز 85 میلیون نفر خواهد گذشت

بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، صادرات ایران که در سال 2021 14.4 درصد رشد داشته است، در سال 2022 با رشد 13.7 درصدی همراه خواهد بود، اما واردات امسال پس از رشد 22.6 درصدی در سال 2021، تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد.

کل پس انداز ملی در سال 2021 معادل 42.01 درصد تولید ناخالص داخلی بود که پیش بینی می شود در سال جاری به 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این گزارش جمعیت ایران را در پایان سال 2021 میلادی 84 میلیون و 840 هزار نفر برآورد می کند و پیش بینی می کند جمعیت ایران تا پایان سال 2022 به 85 میلیون و 690 هزار نفر برسد.

تسنیم من