اسید فولویک، حلقه گمشده برای سلامتی ما

اسید فولویک به سرعت به عنوان حلقه گمشده در تغذیه شناخته می شود. اما قبل از اینکه دلیل آن را کشف کنیم، اجازه دهید ابتدا نگاهی به این موضوع بیندازیم که چرا این مولکول معجزه آسا در رژیم غذایی ما بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

در طول صد سال گذشته مزارع به حداکثر رسانده شده اند و ما به درستی از خاک خود در مزارع بزرگ امروزی مراقبت نمی کنیم. این باعث کاهش مواد مغذی در خاک ما می شود که به میوه ها و سبزیجات کم مغذی تبدیل می شود. مواد مغذی که بیشترین کمبود را در خاک های تولید شده توسط کشاورزی بیش از حد دارند، مواد معدنی کمیاب هستند.

بیش از 70 ماده معدنی و عنصر کمیاب وجود دارد که برای سلامتی ما حیاتی هستند و همه آنها از خاک ما ناپدید شده اند. نمونه هایی از چند مورد از مواد معدنی کمیاب می تواند شامل بور، کروم، وانادیم، مولیبدن و غیره باشد. هر یک از این مواد معدنی نقش مهمی در سلامتی ما دارند و برای رفع نیازهای غذایی ما فقط به مقدار بسیار کمی نیاز است.

حالا بیایید به اسید فولویک برگردیم که به طور طبیعی در گیاهان و خاک وجود دارد. برخی از بهترین کیفیت اسید فولویک موجود از رسوبات هیومیک به دست می آید. این رسوبات هیومیک از دریاهای باستانی و جنگل های بارانی ساخته شده اند. زندگی گیاهی و مواد معدنی غنی موجود در دریا این انبارها را در مواد معدنی کمیاب و اسید فولویک بسیار متمرکز کرده است.

از طریق یک فرآیند استخراج طبیعی با استفاده از رسوبات هیومیک، یک کنسانتره معدنی کلوئیدی غنی از اسید فولویک تولید می شود. ما می توانیم با تکمیل رژیم غذایی خود با مواد معدنی فولویک به طرق مختلف، مزایای سلامتی را مشاهده کنیم. یکی از مزایای کلیدی سلامتی، بازسازی سلولی است که به الکترولیت فولویک نسبت داده می شود. از آنجایی که سلول های زنده موجوداتی دوقطبی هستند، دارای بار مثبت و منفی برای آنها هستند. کانی های فولویک نیز دارای بار مثبت و منفی مرتبط با مولکول های خود هستند. این مولکول ها سموم را از بین می برند یا از طریق این بارها مواد مغذی را به سلول ها اضافه می کنند.

اسید فولویک به روشی مشابه در کمک به جذب تمام مواد مغذی به سلول‌های ما مؤثر است تا به ما کمک کند تا حداکثر فواید را از غذاها و مکمل‌هایی که مصرف می‌کنیم دریافت کنیم.

اینها تنها چند مورد از دلایلی هستند که چرا مولکول معجزه “حلقه گمشده” برای سلامتی ما بسیار مهم است.