اعلامیه کوروش کبیر + ترجمه منشور


اعلامیه کوروش کبیر + ترجمه منشور

اعلامیه کورش

کوروش در سال 539 قبل از میلاد بابل را فتح کرد این سرزمین ها شامل عراق، سوریه، لبنان و فلسطین بود. بابلی ها کوروش را به عنوان پادشاه قانونی خود پذیرفتند، در بابل، کوروش از یهودیان تبعیدی در امان ماند و آنها را به سرزمین خود فرستاد. استوانه 45 خطی کوروش در بابل کشف شد و منشور حقوق کوروش نام گرفت و اکنون به موزه بریتانیا برده می شود.

ترجمه متن بابلی کورش

او – مردوک – صادقانه به دنبال حاکمی عاقل بود که دست او را بگیرد. کورش شاه انشان را احضار کرد و او را فرمانروای جهان خواند. او همه مردم سرزمین های گوتیک را به پای او انداخت. دست های او او – کورش – آنها را صادقانه پذیرفت. خداوند بزرگ مردوک حافظ قومش از نیکی و دل درست او شادمان شد و به او فرمان داد که به شهر خود بابل برود و مانند دوستی با کورش همراهی کرد و او را به بابل آورد و بدون جنگ او را به بابل آورد. .

او بابل را از حمله نجات داد پادشاه بابل را نبینی زیرا مردوک را نپرستید مردوک تو را به دست کورت انداخت همه مردم بابل و همه بزرگان و فرمانروایان سومری و اکد تسلیم او شدند و بوسیدند. از فرمانروایی او شادمان شدند و چهره هایشان شکوفا شد و به مردوک که همه را از تباهی و بلا نجات می دهد، با خوشحالی دعا کردند و نام او را حفظ کردند.

من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه بابل، شاه سومر، شاه اکد، شاه چهار جهان، پسر کامبوجا، شاه بزرگ شهر انشان. او نوه کوروش پادشاه بزرگ شهر انشان است که سلطنت خود را دوست دارند و برای دلشان آرزوی شادی دارند.

وقتی با آرامش و آرامش وارد بابل شدم در کاخ امیران وداع شاهانه انجام دادم مردوک قلب بزرگ بابلی ها را به من نشان داد و من هر روز به دعای او فکر می کردم بسیاری از سربازان من در صلح و آرامش.در اطراف بابل مستقر شدند.نگذاشتم دشمن در تمام سومر و اکد حرکت کند.در داخل بابل و… آنها را از یوغی که مناسبشان نبود رها کردم.

من از ویران شدن و پراکنده شدن خانه های آنها جلوگیری کردم و مردوک سرور بزرگ از نیکی های من خشنود شد و کورش پادشاه که او را گرامی داشت، به من و پسرم کامبوجیه و همه سپاهیانم رحم کرد و وصیت را ستودیم. و سرزندگی مقام الهی او. او…. همه پادشاهان مغرب که در خیمه های ساحل دریای مدیترانه زندگی می کردند، باج سنگینی آوردند و پای من را در بابل بوسیدند. از جانب …. به شهر آشور و شوش آکاد اشنونک زامبان ماه – تورنو دری سرزمین گوتیوم شهرهای آن سوی دجله که از قدیم الایام آباد بوده اند.

من خدایان را که در آنها زندگی می کردند بازسازی کردم و آنها را در خانه ای ابدی قرار دادم. من همه مردمان را متحد کردم و زیستگاه آنها را مجدداً تنظیم کردم. ند خدایان را برخلاف خواست خداوند خدایان به بابل آورده بود. به دستور خداوند بزرگ مردوک، به آنها اجازه دادم بدون ایجاد مزاحمت در معبدشان به خانه سعادت نقل مکان کنند. باشد که همه خدایان را که به خانه هایشان بازگردانم هر روز برای بعل و نبو دعا کنند. آنها من خواهند بود و شفاعت من را خواهند خواست و به ارباب من مردوک خواهند گفت: زیرا و برای پادشاه کورش که تو را ستایش کرد، کامبوج باید به خانه ای آرام منتقل شود…

بقیه متن آسیب دیده است

* پاراگراف ها به گونه ای طراحی شده اند که خواندن متن را آسان تر کنند.