اندیشه – دو جلسه محرومیت سرمربی استقلال


فدراسیون فوتبال، گزارش رسمی داور مسابقه در خصوص تخلف ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به مسئول و مربی تیم حریف به دلیل رفتار غیرورزشی در دیدار گل گهر سیرجان و استقلال تهران در لیگ برتر در تاریخ 9 مهرماه، فیلم از صحنه های گزارش شده، دفاع نماینده باشگاه، اظهارات سرمربی استقلال در کمیته انضباطی و مجموع مدارک و محتویات پرونده و سایر ادله، تخلفات منتسب به وی مسلم و بلامنازع بوده است. با توجه به رفتار تحریک آمیز تعیین شده است. مربی این تیم و سه میلیارد ریال از مقام رسمی به دلیل رفتار غیرورزشی، یک میلیارد ریال جریمه نقدی و رفتار غیرورزشی نسبت به مربی تیم مقابل با رعایت بند ص ماده 94 آیین نامه انضباطی به استناد مواد 54 و ماده 55 این آیین نامه جریمه و دو جلسه (با احتساب محرومیت) اخراج از تیم.

رأی از حیث جریمه قطعی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و از حیث محرومیت قطعی است و همچنین پرونده تخلفات باشگاه گل گهر سیرجان و افراد منتسب به آن مفتوح است. .