انعکاس – آرام مهدی هاشمی مجوز ساخت گرفت


مهدی + هاشمی

فیلم «مرد خاموش» به تهیه کنندگی مهدی هاشمی برای گرفتن پروانه ساخت در صف ایستاد پرونده این فیلم اول آذرماه در سازمان سینمایی تکمیل شد.

بهنوش صادقی بازیگر و کارگردان است و به عنوان کارگردان یا بازیگر در پروژه هایی چون «خانه ای دیگر»، «دردسرهای بزرگ ۲»، «مدینه» و «هین به سادگی» حضور داشته است.