انعکاس – آیا زیان کسب و کارهای مجازی جبران می شود؟


احسان خاندوزی

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری گفت: وزیر اقتصاد گفت: عملکرد دولت در شش ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که تقریباً ۷۵ درصد از درآمدهای بودجه‌ای محقق شده است.

دولت در تلاش برای استقراض کمتر و کنترل هزینه ها، کمتر از 10 هزار میلیارد تومان از ذخایر استفاده کرد. در نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در درآمدهای کشور تعیین شد.

در شش ماه دوم سال تصمیم گرفتیم کسری بودجه دولت را با انتقال کارایی یا دارایی به بخش خصوصی ببندیم.

سخنگوی اقتصاد دولت گفت: تورم ماهانه و نقطه‌ای به ویژه در بخش تولید با توجه به سیاست‌های دولت بهتر است و نرخ تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در سال جاری کاهش یافته است.

در راستای انضباط مالی دولت، انتشار اوراق از 104 هزار تومان در 6 ماهه اول سال 1400 به 63 هزار تومان در 6 ماهه اول سال 1401 نسبت به سال قبل کاهش یافت.

خاندوزی گفت: دولت تا امروز 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت قبل را بازپرداخت کرده است.

سخنگوی اقتصاد دولت در ادامه سخنان خود گفت: با توجه به سیاست های دولت، تورم ماهانه و نقطه ای به ویژه در بخش تولیدکننده بهتر است و نرخ تورم تولیدکننده از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در سال جاری کاهش یافت. . بهار.

وی با اشاره به اینکه در راستای انضباط مالی دولت، انتشار اوراق از 104 هزار تومان در 6 ماهه سال 1400 به 63 هزار تومان در 6 ماهه اول سال 1401 کاهش یافت، افزود: دولت 70 هزار میلیارد تومان دارد. بدهی ها تا کنون، اوراق بدهی دولت قبل بازگردانده شده است.

با توجه به اثرات منفی ناآرامی‌های اخیر بر کسب‌وکارهای اینترنتی، دولت سعی دارد از ابزارهای مختلفی برای جبران این زیان‌ها استفاده کند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود اینگونه بیان کرد: در جلسه روز گذشته وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات مقرر شد از ابزارهای مختلف از جمله مشوق های مالیاتی برای جبران خسارت کسب و کارهای اینترنتی استفاده شود. تصمیم نهایی در روزهای آینده گرفته خواهد شد.