انعکاس – آیا سروش رفیعی باید برکنار شود؟


نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره تصمیم عباس راکی ​​در بازی پرسپولیس – مس کرمان گفت: اخطارهایی که او داد تقریبا درست بود و صحنه خاصی در محوطه جریمه نبود که او را آزار دهد.

وی ادامه داد: البته اشتباه چشمگیری مرتکب شد; سروش رفیعی چه در پایان نیمه اول و چه در اواسط نیمه دوم مرتکب 2 خطای جدی شد و در هر دو صحنه مستحق دریافت کارت زرد بود و داور مجبور شد او را از زمین مسابقه اخراج کند. ضمن اینکه در دقیقه 68 دیاباته در محوطه جریمه مس کرمان خطا نشد و بازی ادامه پیدا کرد.

مسخره/