انعکاس – اتفاق عجیب در لیگ دسته اول / مسابقه دو تیم با پیراهن یک تیم


اتفاق عجیبی در لیگ دسته اول رخ داد

رقابت های لیگ دسته یک کشور در فضایی برگزار می شود که روز گذشته اتفاق عجیبی رخ داد.

در دیدار روز گذشته شاهین بندر عامری و سپاد تهران در لیگ دسته یک، بازیکنان سپاد لباس مناسبی برای بازی در زمین نداشتند و به همین دلیل از پیراهن دوم تیم فالکون استفاده کردند.

به گزارش ایلنا، تقابل دو تیم با پیراهن تیمی یکی از شگفتی های فوتبالی است که در ایران دیده می شود.