انعکاس – اعتراض تجار آمین به طرح مالیاتی


جمعی از کسبه در خیابان های امین حضور و جمهوری تهران در اعتراض به طرح مالیاتی از مبادلات بانکی وزارت اقتصاد، مغازه های خود را بستند.

در عین حال افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی باعث شد برخی قیمت دلار را دلیل این اعتراض عنوان کنند. هر چند امروز قیمت رسمی دلار حدود 27 هزار تومان است اما در بازار آزاد به 33 هزار تومان رسیده است.

به گزارش فارس، نزدیک به 200 نفر از بازاریان در اعتراض به نرخ مالیات مقابل ادارات مالیاتی اراک تجمع کردند. ماموران مالیاتی استان با قدم گذاشتن در میان تجار به این سوال پاسخ دادند.

طرح مالیات بر معاملات از جمله توصیه های وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش چاپ پول بدون پشتوانه است. در صورت تایید، مابه التفاوت گردش حساب های بالای 5 میلیارد تومان مشمول مالیات می شود.

کارشناسان افزایش قیمت دلار را ناشی از جو روانی می دانند و بانک مرکزی اعلام کرد که عرضه دلار در بازار را افزایش می دهد و با افزایش عرضه، قیمت ارز را کنترل می کند.

در حال حاضر تولیدکنندگان و واردکنندگان این امکان را دارند که بازار ارزی را به صورت نیمه ارزی و سازمان یافته ارائه کنند.