انعکاس – ایجاد مرکزی برای تجارت موتور سیکلت و دوچرخه


مرکز تجارت موتور سیکلت و دوچرخه تاسیس شد

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع استان تهران از راه اندازی واحد فروش موتورسیکلت و دوچرخه در مرکز خرید شهید دوران در 10 تیرماه خبر داد.

سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل استان تهران گفت: مرکز خرید و فروش موتورسیکلت و دوچرخه از روز جمعه 10 تیرماه برای اولین بار در مرکز خرید شهید دوران در بزرگراه شهید یاسینی جنب راهور راه اندازی می شود. ساختمان پلیس منطقه 13 شد.

در این مرکز که روزهای جمعه هر هفته فعالیت می کند، خدماتی مانند ارزیابی اصالت توسط ماموران نیروی انتظامی و آگاه سازی، کارشناسی بدنه و موتور، هزینه ارزیابی و تعیین آیین نامه توسط کارشناسان مجرب و قابل اعتماد ارائه می شود.

به گزارش تسنیم؛ این طرح به منظور ایجاد اطمینان و تکریم شهروندان عرضه کننده و متقاضی موتورسیکلت و دوچرخه و همچنین ساماندهی و تنظیم بازار تجارت موتورسیکلت در جاده های سبلان، مولوی، گمرک و محور است.