انعکاس – با حکم رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شد


با حکم رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برکنار شد

اسماعیل قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با حکم محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی برکنار و به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب شد.

دو روز پیش در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلفات احتمالی در واردات نهاده های دام زنده، معاون اول رئیس جمهور و وزیر اطلاعات به وزیر اطلاعات دستور دادند تا موضوع را سریع بررسی و نتیجه را اعلام کند.

صدا و سیما