انعکاس – تابلوی کمال الملک در کاخ گلستان با میخ پاره شده است؟


عکس کمال الملک در کاخ گلستان را با میخ پاره می کنی؟

یکی از فعالان میراث فرهنگی در مورد ماهیت اشک در یکی از تابلوهای کمال الملک در کاخ گلستان اطلاعاتی ارائه کرد و گفت: می گویند این اشک از میخ سرچشمه می گیرد.

یکی از فعالان میراث فرهنگی در صفحه اینستاگرام خود از پارگی در تابلوی کمال الملک در کاخ گلستان خبر داد.

آرش مودی در این باره نوشت:

چند روز پیش به کاخ گلستان رفتیم و خیلی مشتاق دیدن آثار استاد کمال الملک بودم. اما متاسفانه وقتی به نقاشی گربه و قناری رسیدم با دیدن پارگی در نقاشی شوکه شدم. از مسئولین آنجا پرسیدم که اصل است یا تقلبی که گفتند تمام اثاثیه داخل کاخ اصلی است.

بیشتر تعجب کردم و پرسیدم چرا این تابلو پاره شده؟ ظاهراً دولتمردان بی اطلاع بودند و با من به تابلوی استاد کمال الملک آمدند و متوجه اشک شدند.

در این مدت خیلی اصرار داشتم که بدانم آیا این اثر در گذشته در همان نقطه پاره شده است؟ یا این اتفاق اخیرا برای این اثر که یکی از آثار ملی این سرزمین است، افتاده است.

چطور مسئولان آنجا متوجه این اشک های روی این تابلو نمی شدند و خانمی که یکی از ماموران آنجا بود با تعجب گفت که شاید در حین میخ زدن به دیوار با میخ پاره شده است!!!!

مسئولان کاخ گلستان هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

عکس کمال الملک در کاخ گلستان را با میخ پاره می کنی؟

آگهی