انعکاس – تخلیه و پلمپ پاس آزاد تهران


شهردار منطقه 11 گفت: با توجه به نظریه کارشناسان و کمیته امنیتی، بنا به دستور و نظر معاون دادستان، ساختمان ناایمن و خطرناک دروازه «آزاد» با حضور مقامات قضایی تخلیه و پلمب شد. .

به گزارش برنا، موسوی در تشریح این اقدام گفت: مالک پاساژ آزاد با اقدامات تخریبی سازه را تضعیف و ناپایدار کرده و در چند ماه اخیر بارها از سوی مدیریت شهری برای رفع خطر تذکر داده شده است.

شهردار منطقه 11 گفت: به منظور جلوگیری از خطر ریزش ساختمان و به خطر افتادن جان هزاران نفر بر اساس وظایف اصلی شهرداری با دستور مقام قضایی اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. تخلیه کنید و دروازه را ببندید.

وی افزود: پاسخ به موقع به ساختمان های ناایمن گامی موثر برای پیشگیری از خطر و شهر ایمن است، پلمب پاساژ آزاد اولین گام در اجرای منطقه 11 است و با مالکان و مالکان برخورد قانونی شده است. خواص آنها عدم توجه به هشدارهای شهرداری برای رفع خطر؛ ادامه دارد .

بر اساس این خبر صبح روز 9 مردادماه سال جاری معابر آزاد ناایمن در محدوده خیابان هشتارت ولیعصر (عج) تخلیه و پلمب شد و مالک باید نسبت به رفع خطر اقدام کند. از این ساختمان

به گفته شهردار منطقه 11 تهران: شهرداری حامی کار به عنوان تسهیلگر اجتماعی و کلیه مراحل صدور مجوزهای صادره از سوی مالک برای تخریب، نوسازی و یا ایمن سازی این ساختمان به شهرداری است. ساده می کند و سرعت می بخشد.