انعکاس – تعطیلی مجموعه پاسارگاد از 5 تا 7 آبان


پرسپولیس

روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تعطیلی مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید در تاریخ 5 تا 7 آبان 1401 خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: مجموعه تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید به منظور تامین امنیت گردشگران با تصویب شورای امنیت ملی (شاک) به مدت سه روز در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه ۱۴ آبان تعطیل است. -7.”