انعکاس – توزیع روزانه مرغ منجمد به قیمت 45 هزار تومان


مرغ منجمد

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر روزانه هزار تن مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی 45 هزار تومان در بازار توزیع می شود.

به گزارش ایرنا، «محمد جعفری» افزود: روزانه هزار تن مرغ منجمد با قیمت مصوب بازار توزیع می شود و در صورت قوی بودن بازار امکان توزیع بیشتر این محصول وجود دارد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ گرم بدون مشکل در بازار توزیع می شود و مرغ منجمد نیز بدون محدودیت توزیع می شود.

وی دام ادامه داد: مرغ منجمد با مدیریت قدیمی و روش سنتی و همچنین سامانه ستکاوا بین خرده فروشان سطح شهر توزیع می شود.

جعفری تصریح کرد: با توجه به اینکه سامانه ستکاوا روزهای ابتدایی خود را می گذراند، هم اکنون در تهران فعال است.

ایرنا/