انعکاس – جزئیات اموال کشف شده بانک ملی و شرایط بازگشت فاش شد


اموال کشف شده توسط بانک ملی

در پی دستگیری سارقان صندوق اجاره بانک ملی ایرانیان، این بانک در بیانیه جدیدی از نحوه بازگرداندن اموال مسروقه خبر داد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به تلاش کارآمد پلیس و دستگیری سارقان وجوه اجاره بانک ملی ایران و کشف و ضبط اموال مسروقه، لازم است اقدامات ذیل برای استرداد صحیح و سریع اموال به صاحبان آن انجام شود.

مهمترین عامل موفقیت در این زمینه همکاری مشتریان گرامی می باشد:

1- در شرایطی که دستگیری سارقان و کشف کالاهای مسروقه کم است، آمادگی بانک ملی ایران برای پرداخت پنجاه درصد مبلغ خوداظهاری بدون توجه به مسائل قانونی موید تعهد بانک است. مشتری مداری و حفظ اخلاق حرفه ای و سرمایه هدف اصلی بانک «اعتماد» به مشتریان بوده است، اما با توجه به کشف اموال مسروقه، منطقاً می توان تلاش بانک و مقام قضایی معتبر را در جهت اعاده و احیای اموال مسروقه انجام داد. همان اموال را به صاحبانش برگرداند.

2- هم اکنون جداسازی کالاهای مسروقه و تطبیق آن با لیست خوداظهاری قبل از هرگونه اقدامی در خصوص تحصیل کالای مسروقه امری اجتناب ناپذیر است و نیاز به همکاری با مقام قضایی و بانک در یک اقدام می باشد. روند منطقی بدون انجام هیچ اقدامی هر گونه ادعای متناقض شک و تردید به صاحب هر یک از ذینفعان شناخته شده و شناسایی شده واگذار می شود.

3- جهت تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالک، تحویل اموال کمکی با اسناد و مدارک و سند مالکیت و سایر مدارک و شواهد مؤثر حتی تعرفه های شهودی از قبیل فاکتور خرید یا اعلام خبر مشخص به ذینفعان. آدرس از نظر کمی و کیفی.

4- ممکن است در طی فرآیند تعیین برخی از ویژگی های شناخته شده شناسایی شود و بقیه ادعا مستلزم بررسی دقیق تری باشد. انتظار می رود ذینفعان معتبر حقوق تمامی قربانیان سرقت را رعایت کنند تا تک تک اموال آنها در اسرع وقت بازیابی شود.

5- با توجه به کشف مال مسروقه و مداخله کلیه ذینفعان در دارایی های آن، صلاحیت تشخیص قطعی مالکیت هر مال به صاحبان آن در صلاحیت قضایی است و تشخیص کسری به عهده مجری است. دفتر. همان مرجع، اما تا زمانی که بانک ملی ایران حل و فصل نشده است، کل موضوع به طور مسئولانه پیگیر استرداد اموال است.

6- اعلام دقیق مشخصات اموال از کلیه ذینفعان جهت در نظر گرفتن خوداظهاری های ذینفعان در محیط متشنج و پریشانی ناشی از سرقت اموال و رسیدگی سریعتر در زمان تطبیق و شناسایی. اموال شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران نیز اقدام کند.

7- بانک مرکزی موظف است در راستای تشخیص و نظر مقام قضایی معتبر نسبت به جبران کسری کالای احتمالی اقدام نماید.

8- با توجه به دستگیری سارقان در فاصله کوتاهی از وقوع سرقت و افشای هر چه بیشتر اموال، از صاحبان اموال انتظار می‌رود با آرامش به کارشناسان و قضات محترم اجازه تفکیک و اسکان و شناسایی را بدهند. اقتدار و انباشتگی و پرهیز از تنش.کالاهای خود را سریعتر تهیه کنید.