انعکاس – حقیقت و دروغ سی تی اسکن مهسا امینی منتشر شده در اینترنشنال


صبح امروز شبکه بین المللی وابسته به عربستان سعودی با انتشار عکسی از سی تی اسکن مرحوم مهسا امینی مدعی شد: «سی تی اسکن مهسا شکستگی جمجمه، خونریزی و ادم مغزی را نشان می دهد».

اگرچه در ابتدا تصور می شد این تصاویر مانند بیشتر گزارش های رسانه های سعودی جعلی است، اما پیگیری های خبرنگار فارس از مسئولان مربوطه نشان داد که تصاویر اسکن شهری منتشر شده مربوط به مرحوم #مهسا_امینی است.

برای بررسی علمی این موضوع با چند متخصص مغز و اعصاب و رادیولوژیست مصاحبه کردیم تا این موضوع را به صورت علمی بررسی کنند. این کارشناسان معتقدند سی تی اسکن بیمارستان هیچ شواهدی از آسیب سر یا خونریزی در این تصاویر نشان نداد.

یک متخصص جراح مغز و اعصاب به خبرنگار ما گفت: بررسی ها نشان می دهد که بیمار قبلاً ناحیه سر را تحت عمل جراحی قرار داده است، اما با توجه به شواهد حاصل از سی تی اسکن نمی توان به طور دقیق متوجه شد که این جراحی چند سال پیش چه زمانی بوده است. شواهد بیشتر از کرانیوتومی فرونتوتمپورال قبلی با آتروفی مختصر عضلانی و تغییرات بافت نرم در محل جراحی بیمار مشهود است.

یک متخصص مغز و اعصاب دیگر جراحی تومور بیمار را تایید می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، متاسفانه برخی افراد پس از مشاهده تصاویر مفقود شده سی تی اسکن در محیط مجازی نظر خود را اعلام کرده اند، اما حقیقت این است که در تصاویر کامل اثری از شکستگی نیست و این رسانه سعودی تصاویر را منتشر کرده است. از زاویه ای که شکستگی را نشان می دهد.