انعکاس – داور زن ایرانی در جام جهانی قایقرانی


داور زن ایرانی جام جهانی قایقرانی

اسما نیکور داور بین المللی قایقرانی ایران تنها داور آسیایی بود که در جام جهانی لهستان مشغول به کار شد.

رو جام جهانی قایقرانی از 26 ژوئن در پوزنان لهستان آغاز شد. اسما نیکور تنها داور ایرانی و آسیایی است که برای مسابقه دعوت شده است.

نیک ور داور بین المللی قایقرانی ایران تجربه قضاوت در مسابقات مختلف جهانی و آسیایی را دارد و تنها داور ایرانی این رویداد است.

به گزارش رادیو و تلویزیون ایران، این مسابقات تا 30 خرداد در شهر پوزنان لهستان ادامه دارد.