انعکاس – دختر معتادی که به قتل پدرش اعتراف می کند


زن جوان در اولین تحقیقات پلیسی خود مدعی شد پدرش چندین سال پیش در زنجان به دلیل بدرفتاری کشته شده و جسدش در بیابان به آتش کشیده شده است!

در بررسی ها مشخص شد زن جوان تمام جزئیات جنایت ادعایی خود را به دلیل مصرف مواد مخدر فراموش کرده و از زمان و مکان دقیق حادثه اطلاعی نداشته است.

در حالی که متهم به دستور بازپرس ویژه قتل در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت، تحقیقات در خصوص ابعاد پنهان این حادثه ادامه دارد.