انعکاس – رئیس جدید 2 فدراسیون مشخص شد


وزارت ورزش

در حالی که دو فدراسیون شمشیربازی و ژیمناستیک توسط یک حسابرس هدایت می شوند، گزارش ها حاکی از انتخاب حسابرس جدید برای این فدراسیون ها است.

گفته می شود فضل الله باقرزاده که سه سال متوالی ریاست فدراسیون شمشیربازی را برعهده داشت و در چند ماه اخیر سرپرستی را برعهده داشت، جای خود را به علیرضا پورسلمان خواهد داد. پورسالمن یک شمشیرباز سابق است.

همچنین ممکن است فدراسیون ژیمناستیک دستخوش تغییرات و تغییراتی شده و زهرا مرزوقی از این فدراسیون خارج شده باشد. عابد حقدادی سرپرست این فدراسیون شد.