انعکاس – ساخت یک میلیون مسکن رئیسی کجا رفت؟


وی افزود: ساخت یک میلیون و 497 هزار و 539 واحد مسکونی آغاز شده که از این تعداد حدود 63 هزار واحد در مرحله نازک کاری و 140 هزار واحد در مرحله سفت کاری هستند.

با رونق ساخت و ساز مسکن که یکی از وعده های دولت سیزدهم است، بیشتر کمبودهای حوزه مسکن برطرف می شود.