انعکاس – ساعت خدمات مراکز معاینه فنی در تهران تغییر کرد


ساعت خدمات مراکز معاینه فنی در تهران تغییر کرد

رئیس مرکز معاینه فنی خودروهای تهران گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، زمان تعطیلی مراکز معاینه فنی خودروهای تهران تغییر کرد.

سیدرضا مفیدی افزود: هیدرولوژیست ها، سراج، خاوران، امام رضا، شهدای زمان آباد، بعثت، فدائیان اسلام، چیتگر، ابوذر و تمامی واحدهای سیار از ساعت 7 الی 16، مراکز بیهقی، نیایش، دماوند، الغدیر و ایران خودرو 7 -15، مراکز شقایق و چمران از ساعت 7 تا 14 به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

رئیس مرکز معاینه فنی خودروهای تهران همچنین از افزایش 8 درصدی تعداد خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی تهران در سه ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت 502 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی تهران ارسال شد.

به گزارش صدا و سیما، روزانه حدود 4 هزار خودرو به مراکز معاینه فنی تهران مراجعه می کنند و در هیچ مرکزی صفی وجود ندارد.