انعکاس – سبزیجات علائم افسردگی را کاهش می دهند


سبزیجات

مطالعه فوق نشان داد که هر گونه بهبود رژیم غذایی، به ویژه همراه با ورزش، علائم افسردگی را کاهش می دهد، اما تأثیری بر اضطراب ندارد و رابطه بین بهبود رژیم غذایی و شدت افسردگی در زنان بیشتر از مردان است.

مداخلات غذایی که علائم افسردگی را کاهش می دهد شامل رژیم کاهش وزن، رژیم غذایی کم چرب و رژیم غذایی غنی از مواد مغذی است. علاوه بر این، مصرف بیشتر سبزیجات و فیبر و مصرف کمتر فست فود، اثرات منفی روانی فست فود را کاهش می دهد.