انعکاس – ستاره ایرانی پورتو جام جهانی را از دست می دهد؟


البته لژیونرها در اولین روزهای تمرین تیم ملی شرکت نخواهند کرد زیرا روزهای فیفا از 7 شهریور آغاز می شود.

اسکوچیچ برای اردوی مقابل تیم ملی وحید امیری مصدوم را در لیست تیم ملی قرار داد. وحید امیری کار با توپ را زیر نظر فیزیوتراپ در زمین دوم اردوی تیم ملی آغاز کرد. وحید امیری حتی اگر قبل از شروع تمرینات تیم ملی به شرایط ایده آل نرسد به اردوی تیم ملی دعوت می شود تا تمرینات تدارکاتی خود را با تیم ملی ادامه دهد. البته با توجه به اینکه وحید امیری تمرینات و کار با توپ را آغاز کرده است، قطعا به جام جهانی خواهد رسید.

مهدی طارمی یکی از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در شهریور ماه خواهد بود. در این بین پس از انتقاد این بازیکن از اسکوچیچ به دلیل شلوغی تیم ملی، این موضوع مطرح شد که سرمربی کروات به نمایندگی از مهدی طارمی، قلم قرمز بکشد.

اخبار ورزشی/