انعکاس – سردار حسن مومنی رئیس پلیس راهور رفت


سردار حسن مومنی فرمانده نیروی انتظامی رفت

رئیس پلیس راهور با صدور حکمی سردار حسن مومنی را به سمت رئیس پلیس راهور فراجا منصوب کرد.

با پیشنهاد رئیس پلیس راهور فراجا و با حکم فرماندهی کل انتظامی شهرستان، سردار حسن مومنی فرجا به سمت رئیس پلیس راهور منصوب شد.

وی پیش از این رئیس دانشکده راهنمایی و رانندگی دانشگاه علوم انتظامی امین بود که با توجه به سوابق و عملکرد خوب و درخشان در امور پرسنلی، اداری و اداری به این سمت منصوب شد.

به گزارش مهر، در این نشست سردار سید کمال هادیان فر رئیس پلیس راهور فراجا از خدمات و زحمات سرهنگ سیاوش محبی رئیس سابق پلیس راه تقدیر و تشکر کرد.