انعکاس – سهمیه بلیت جام جهانی ایران


رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری ایران گفت: سهمیه بلیت جام جهانی ایران 11 هزار بلیت است که بیش از 2 هزار بلیت فروخته شده و همچنان 9 هزار بلیت فروخته شده است.

حرمت الله رفیعی با اشاره به گرانی پکیج ها در بازار گفت: قیمت بسته ها هدر دادن سرمایه کشور است و شهروندان باید تا فروش بلیت های فدراسیون صبور باشند.