انعکاس – سیلوی گندم حمیدیه در خوزستان فروریخت / فیلم


در حالی که دو سیلو 30 هزار تنی گندم که یکی از آنها تخریب شده بود، در جاده اهواز – سوسنگرد در حمیدیه ساخته شد، کل گندم های بیش از هزار تن در زباله ها ریخته شد و با خطر انقراض مواجه شد. آسیب دیده.

از سوی دیگر امید جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: اکثر مراکز پذیرایی و نگهداری گندم در خوزستان در مناطق باز و دپوی این محصول در سیلوی حمیدیه نگهداری می شود. درست نیست.” علت حادثه توسط کارشناس در دست بررسی است.

رکنا گفت: از ابتدای هفته آینده گندم سیلوی حمیدیه به سیلوی شهید رجایی استان خوزستان منتقل می شود. سیلوی خصوصی در حمیدیه در 21 خرداد دچار حادثه و فروریختن آن شد و حوزه قضایی خوزستان از جمع آوری گندم برای تحقیقات بیشتر جلوگیری کرد.