انعکاس – صولت مرتضوی وزیر کار شد


صولت مرتضوی وزیر کار شد

سولت مرتضوی با رای نمایندگان شورای اسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

شورای اسلامی شهر در جلسه علنی روز چهارشنبه ششم مهرماه شایستگی سید صولت مرتضوی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برنامه های وی را بررسی کرد.

سید صولت مرتضوی توانست با 176 رای موافق، 64 رای مخالف، 13 رای ممتنع و 5 رای باطل از مجموع 258 نماینده در شورای اسلامی وزیران رای اعتماد بگیرد.

مهر