انعکاس – مکانیزم تعلیق فوتبال ایران راه افتاد


با توجه به جدی بودن تخلفی که در برخی از اظهارات ما توسط اشخاص ثالث در نامه ای که فیفا به فدراسیون فوتبال نوشته است، از فدراسیون فوتبال ایران تقاضا داریم تا حداکثر گزارش کتبی درباره جزئیات موضوع فوق را ارائه کند. در 20 آگوست 2022 برابر با 29 آگوست به فیفا و AFC ارسال کنید.

لازم به ذکر است در نامه ارسالی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، مصاحبه با برخی نمایندگان و مسئولان برای راستی آزمایی به فدراسیون فوتبال ارسال شده است.

خبر آنلاین/