انعکاس – نیوکمپ تبدیل به محل برگزاری عروسی می شود


نیوکمپ تبدیل به محل برگزاری عروسی شد

باشگاه بارسلونا با اجاره نیوکمپ برای فوتبال، قیمت آن را با تبدیل نیوکمپ به مکان برگزاری عروسی با حرکتی جدید تعیین کرد.

قیمت کارمزد بسته به حجم میهمانان و امکانات بین 1600 تا 13500 یورو متغیر است، مدت اجاره نیوکمپ 6 ساعت می باشد و در صورت تمایل بیشتر درصد پرداختی بالاتر خواهد بود.

نظافت کف، میز و ظروف بر عهده کارکنان باشگاه است و اعضای باشگاه از 15 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

بالا /