انعکاس – واردات خودرو قبل از پایان سال جاری انجام می شود


این خودرو تا پایان سال جاری وارد کشور می شود.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس از واردات خودرو به کشور تا قبل از پایان سال جاری خبر داد.

علی جدیدی نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: ثبت نام برای خرید خودروهای خارجی ادامه دارد و تعدادی از واردکنندگان در حال ثبت نام و ثبت سفارش برای خرید خودروهای خارجی برای واردات هستند. کشور.”

طبق روال و برنامه ریزی انجام شده، در اسفندماه امسال خودروهای خارجی و تا پایان سال جاری خودرو وارد کشور می شود.

نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفت: انتخاب واحد تولید خودرو برای خرید که جزو اولین مراحل مطالعه است به پایان رسیده است، خریداران و واردکنندگان در مرحله ثبت سفارش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان