انعکاس – وضعیت شهر چارک پس از 12 روز زلزله/فیلم های متعدد


بندر چارک در 26 کیلومتری جزیره کیش است.

بیش از 12 روز است که زلزله های متعدد زندگی مردم چارک را زیر و رو کرده است.

هر از چند گاهی ترس از زلزله مانع از حضور آنها در خانه می شد و باعث ترس و نگرانی آنها می شد.

مردم چارک از همان روزهای اول زلزله درخواست کمک های چادری کردند اما این موضوع مورد توجه مسئولان قرار نگرفت.

مسئولان نیز در این مدت به طرز عجیبی از پاسخگویی به مطالبات مردم پرهیز کردند و همین امر اعتراضات خشونت آمیز شهروندان چارکی را در پی داشت.

با این خبر که ظهر دیروز فرماندار از بندر چارک بازدید کرد و به گفته اهالی شهرستان 10 دقیقه قبل از حضور فرماندار در کمپ زلزله به چادرها اطلاع رسانی شد.