انعکاس – وضعیت وخیم اینترنت ایران


آخرین گزارش ارائه شده توسط سایت معتبر Speedtest نشان می دهد که میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 27.17 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل در ایران 9.65 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 30 میلی ثانیه است که ایران را در رتبه سرعت اینترنت قرار می دهد. موبایل از 139 کشوری که در سایت Speedtest بررسی شده اند، یک رتبه سقوط کرده و به 72 رسیده است.

در اردیبهشت ماه سال جاری، ایران در بین 141 کشور رتبه 71 را به خود اختصاص داد، هرچند میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل 26.10 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود اینترنت موبایل 9.59 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 31 میلی ثانیه بود. .

در زمینه اینترنت ثابت متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 10.23 مگابیت بر ثانیه، متوسط ​​سرعت آپلود 1.61 مگابیت بر ثانیه و تاخیر 29 میلی ثانیه است که رتبه ایران را در بین 182 کشور به 145 می رساند.

این بدان معناست که در فضای اینترنت ثابت در اردیبهشت 2022، متوسط ​​سرعت دانلود در ایران 10.34 مگابیت بر ثانیه و متوسط ​​سرعت آپلود 1.65 مگابیت بر ثانیه و تأخیر 29 میلی ثانیه بوده است، در حالی که ایران در بین 182 کشور در رتبه 141 قرار دارد.