انعکاس – کاهش شانس برای جلوگیری از آبله میمون


دانشمندانی که به سازمان جهانی بهداشت در مورد آبله میمون مشاوره می دهند، گفتند که احتمال توقف این همه گیری کاهش می یابد زیرا تعداد موارد هر دو هفته دو برابر می شود و این نگرانی را ایجاد می کند که ممکن است ریشه کن کردن این بیماری ماه ها طول بکشد. گسترش این بیماری به اوج خود رسیده است.

سازمان جهانی بهداشت در اروپا تخمین می زند که تعداد مبتلایان تا دوم اوت در 88 کشور به بیش از 27000 نفر خواهد رسید که در آخرین سرشماری تعداد مبتلایان به 17800 نفر در نزدیک به 70 کشور جهان خواهد رسید.

دانشمندان از سراسر جهان تاکید کردند که پیش‌بینی اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار دشوار است و انتظار می‌رود که شیوع عفونت برای چندین ماه یا شاید بیشتر ادامه یابد.

آن ریموین، استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس و یکی از اعضای گروه متخصص آبله میمون سازمان جهانی بهداشت، گفت: «ما باید از این موضوع جلوتر باشیم.

این کمیته هفته گذشته برای تعیین اینکه آیا شیوع بیماری یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی جهانی است تشکیل جلسه داد و اکثریت اعضا به این اقدام رای منفی دادند، اما با این وجود تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل WHO در اقدامی بی سابقه وضعیت اضطراری اعلام کرد.

کارشناسان بهداشت و درمان اعلام کردند: اقدامات ناشی از این اطلاعیه از جمله تقویت واکسیناسیون، معاینات، جداسازی افراد مبتلا و ردیابی مخاطبین باید فوری باشد.

جهان تا حدود زیادی این بیماری را در بخش‌هایی از آفریقا برای دهه‌ها نادیده می‌گرفت، اما مواردی از این بیماری در ماه مه در خارج از کشورهایی که آندمیک بود ظاهر شد.

در خارج از آفریقا، این بیماری عمدتاً در بین مردانی که با مردان رابطه جنسی داشته اند، شیوع پیدا کرده است. کارشناسان می گویند شیوع کنونی ممکن است باعث جهش در ویروس شده باشد و در انتشار در بین انسان ها موثرتر باشد.

سلامت نیوز/