انعکاس – کنایه از نیمکت نشینی هافبک پرسپولیس


با توجه به تعداد هافبک های پرسپولیس و همچنین حضور نام هایی مانند عمری به عنوان بازیکن جوان، نعمتی در حال حاضر گزینه نیمکت نشینی پرسپولیس است که به سابقه و کیفیت او نمی خورد. با این حال بازیکنان طبیعتا باید گوش به فرمان کادرفنی باشند نه تصمیم گیرندگان و منتقدان تصمیمات مربی.