انعکاس – گرد و غبار 62 نفر از اهالی خوزستان را راهی بخش مراقبت های ویژه کرد


گرد و غبار 62 نفر را از خوزستان راهی بخش مراقبت های ویژه کرد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه 532 بیمار با علائم تنفسی و قلبی در پی تشکیل گرد و غبار در 24 ساعت گذشته به مراکز درمانی خوزستان خبر داد.

دکتر. حبیب حیبر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از پدیده گرد و غبار از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 21 تیرماه تا ساعت 8 صبح روز دوشنبه 21 تیرماه 532 نفر به مراکز دارای عوارض گرد و غبار از جمله مجاری تنفسی اعزام شدند. و علائم قلبی به مرکز درمانی خوزستان مراجعه کردند.

از این تعداد 453 نفر تحت درمان سرپایی و 17 نفر در بخش های عادی بیمارستان ها بستری شدند. 62 نفر در بخش های ویژه بستری شدند.