انعکاس – 2 شهربازی ناایمن در پایتخت معلول شدند / فیلم


2 شهربازی در پایتخت به دلایل امنیتی تعطیل شد.

قلعه شادی در بوستان ولایت در منطقه 19 و شهربازی در منطقه 16 بعثت به دلیل ناایمن بودن وسایل بازی تعطیل شد.

طبق قانون استاندارد شهربازی ها باید دارای گواهی استاندارد و ایمنی باشند در غیر این صورت تعطیل می شوند.

رادیو