انعکاس – 36 نفر در حادثه آتش سوزی کارخانه در چین جان باختند


36 نفر در آتش سوزی در یک کارخانه در چین جان باختند.

دست کم 36 نفر در آتش سوزی در یک کارخانه در مرکز چین جان خود را از دست دادند.

حداقل 36 نفر در آتش سوزی یک کارخانه در مرکز چین جان باختند و دو نفر همچنان مفقود هستند.

بدون پرداختن به جزئیات بیشتر در این گزارش آمده است که آتش سوزی در کارخانه ای در شهر «آنیانگ» مرکز استان «هنان» چین بعدازظهر دیروز – دوشنبه رخ داده است.

رسانه های محلی علت آتش سوزی را گزارش نکرده و تنها اعلام کرده اند که مقامات چینی در حال بررسی ابعاد مرموز این حادثه هستند.

آگهی