اولین خط اتوبوس تهران – تاریخ ما


پایتخت شدن تهران در دوران قاجار و به تدریج پوشیدن لباس شهری مدرن و مدرن و توسعه در چهار جهت، دغدغه اصلی ساکنان این شهر شد.

این مهم برای حل این مشکل توجه تجار بزرگ از جمله معین تجارت بوشهری را به خود جلب کرد و اولین اتوبوس ساخت بلژیک را در دوران مشروطه به تهران آورد.

اما راه‌حل مشکل حمل‌ونقل در تهران اتوبوس نبود و دیگران برای خرید اتوبوس سرمایه‌گذاری کردند و مدل‌های مختلف این حمل‌ونقل عمومی را به پایتخت آوردند. در واقع قبل از راه اندازی اولین خط اتوبوسرانی توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، مردم تهران در خودروهای پر از دود و اتوبوس های شخصی زندگی می کردند.

در نهایت تمامی بی نظمی ها، تخلفات، کرایه های بالا و سرعت بالا امنیت مردم را از بین برد و دولت وقت تصمیم گرفت با ساماندهی وضعیت تردد شهروندان، اولین خط اتوبوسرانی 90 را در 14 تیر 1335 فعال کند. اتوبوس های بنز زیر سقف یک شرکت مرجه در شهر تمام می شود.

اکنون 66 سال است که از تهران دور بوده ایم و در این مدت شاهد خطوط اتوبوس های تندرو در تهران هستیم که با اضافه شدن تعداد مسافران و مدل های مختلف اتوبوس، خطوط اتوبوسرانی از غرب به شرق و شمال به جنوب تهران توسعه یافته است. .

در ادامه گزارش اتوبوس های قدیمی تهران را می شناسید که رنگ نوستالژیک به خود می گیرند:

اتوبوس دایملر-بنز که در سال 1329 توسط آلمان ساخته شد و در سال 1335 وارد ناوگان شرکت واحد شد، یکی از اتوبوس های جذاب آن دوره بود.

اتوبوس دو طبقه آیس در سال 1337 در انگلستان ساخته شد و در سال 1337 برای جابجایی مسافران وارد تهران شد. طبقه دوم اتوبوس با استقبال ویژه کودکان و جوانان روبرو شد.

اتوبوس بین المللی که در سال 1347 توسط آمریکا ساخته شد، در اوایل دهه 1930 وارد خیابان های تهران شد.

اتوبوس دو طبقه لیلاند که در سال 1351 توسط انگلستان ساخته شد، در سال 1351 در تهران شروع به مسافرگیری کرد.