اولین روزنامه نگار زن در ایران چه کسی بود و کدام روزنامه را منتشر کرد؟


گزیده ای از شکوفه، دومین روزنامه زنان ایران، «جریده فریده» به کوشش زهرا ترابی منتشر و منتشر شد.

«جریده فریده» می کوشد تا دنیای زنان مترقی پس از مشروطه را به مخاطب معرفی کند و مستقیماً نشان دهد که سیمای زن امروز چگونه شکل می گیرد و هویت زنان را در تاریخ اندیشه و قلم ایران تعریف می کند. این کتاب گزیده ای از روزنامه شکوفه، دومین روزنامه زنان ایران است که به کوشش مریم امید (مزین السلطنه) در دوره احمدشاه منتشر می شد و تصویری مفصل از وضعیت جامعه ایران ارائه می دهد. و زنان آن دوران

شکوفه هر دو هفته یکبار در چهار صفحه (با چاپ سنگی) و با اشتراک یکساله منتشر می شود. شکوفه اولین نشریه ایرانی بود که کاریکاتورهای انتقادی را در صفحه آخر منتشر کرد. یکی از ویژگی های این مجله لحن طنز و انتقادی آن است که به مسائل زنان ایرانی، تحصیلات دختران و مسائل سیاسی می پردازد.

در مقدمه کتاب «شکوفه» روزنامه اخلاق، ادبی، بهداشت کودک، خانه داری، مراقبت از کودک است، شغل مستقیم آن تربیت باکره و تهذیب اخلاق زنان است، در رابطه با مکتب های زنانه باید چاپ شود. به سرعت.» این بیانیه در صفحه اول همه شماره های شکوفه تثبیت شده است. بیانیه ای است، روزنامه ای چهار صفحه ای که در طول دوره چاپ چهار ساله خود (1291-1295) به موضوعات مختلف می پردازد و محتوای آموزشی به طور فزاینده ای منتشر شده است. دغدغه های میهن پرستانه جایگزین آن شده است. با وجود همه تغییرات در شکل و محتوای این نشریه، یک چیز ثابت مانده است: تلاش و عزم مزین السلطنه و همکارانش برای بهبود شرایط زنان.

این تلاش از طریق تشویق دختران به یادگیری علم و افزایش آگاهی در مورد بیماری های خاص زنان و کودکان است. نویسندگان در برخی از شماره ها در مورد میهن دوستی و وظایف زنان در کشور با حضار گفتگو کرده و در برخی صفحات راه حل هایی برای مشکلات زناشویی آورده اند. یادداشت هایی درباره وضعیت زنان در کشورهای پیشرفته، اخباری از وضعیت مدارس دخترانه ایران و انتشار کاریکاتورهای متناسب با دغدغه های روز، بخشی دیگر از تلاش های این روزنامه برای تغییر وضعیت زنان ایرانی بود. مطالب و فصول مجله فریده با توجه به همین دغدغه ها انتخاب شده است و معیار ما برای انتخاب متون اهمیت و گستردگی موضوعات مختلف بوده است.

مریم امید یکی از اعضای انجمن همت بود که توسط مدیران مدارس دخترانه تأسیس شده بود. او نقش فعالی در ترویج و اشاعه فعالیت های خود داشت. یکی از اهداف مهم این انجمن، تحریم کالاهای خارجی و ممنوعیت واردات این گونه محصولات بود. به عنوان مثال در همان زمان تحریم منسوجات خارجی در دستور کار این انجمن قرار گرفت و مقرر شد در کلیه مدارس دخترانه (دانش آموزی و معلمی) از پارچه های ایرانی استفاده شود و در موارد تخلف و تخلف از پارچه های ایرانی استفاده شود. خرید. نساجی خارجی، فرد مقصر اخراج خواهد شد. بدین ترتیب تقریباً پنج هزار نفر در یک ماه در این تحریم شرکت کردند.