اولین شهید ایرانی جنگ جهانی دوم را بشناسید


اولین شهید ایرانی جنگ جهانی دوم شهید عباسعلی ایراندوست در مرز باجگیران است که به تنهایی در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق ایستاد.

در سوم شهریور 1320، پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و تسلیم و تخلیه مرزها به دستور شاه رضاخان، رضاخان از ایران گریخت و به طور خودجوش تعدادی از مرزبانان را در نقاط مختلف کشور پیدا کرد. آنها علیه نیروهای متفقین قیام کردند و آنها مقاومت کردند.

بر این اساس تعداد زیادی از مرزبانان در نقاط مختلف مرزهای پهناور ایران از جمله حدود 60 نفر در بیله سوار در استان اردبیل، سه نفر در پل آهنی جلفا و 18 نفر در شهرستان مانه استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند. یک نفر در مرز با مقاومت جان باخت.

نکته جالب اینکه مقاومت در مرز باجگیران با سایر نقاط مرزی ایران متفاوت بود. و در جاهای دیگر مقاومت های گروهی صورت گرفته است، اما در مرز باجگیران در مقابل ارتش سرخ شوروی سابق ایستاده است.

همه اینها را سید امیرخالق طراح و دبیر اجرایی همایش تاریخی-فرهنگی «باجگیران» در دروازه پایداری خراسان در شهریور 1320 گفت و ادامه داد، شهید عباسعلی ایراندوست در روستای کهنه فرود هند به دنیا آمد. بخش مرکزی شهر قوچان.

شب قبل از واقعه، همرزمانش را جمع کرد و از آنها خواست که در مقابل نیروهای متجاوز محکم بایستند، اما متأسفانه کسی او را همراهی نکرد و در روز سوم شهریور سال 1320، پس از حدود سه ساعت ایستادن به فرماندهی، او را رها کردند. تنها. سنگر نیروهای روسی، O، در دم بمباران شد و قسمت هایی از بدن او را شبانه یکی از رفقای منطقه اش جمع آوری و دفن کرد.

متأسفانه از شهید ایراندوست و این واقعه جز یک سنگ قبر باقی نمانده و متأسفانه به گفته امیرخالق حدود 80 سال است که این واقعه مورد بی مهری قرار گرفته است و این تنها دلیلی است که نام شهید ایراندوست را زنده نگه می دارد. مرمت مزارش شهید است و سنگ مزارش در سال 1339 یعنی 19 سال پس از حادثه شهریور 1320 توسط یکی از اهالی باجگیران مرحوم باجگیران رمضانیه گذاشته شد. بقایای این شهید

آشنایی با شخصیت شهید ایراندوست شهید عباس به عنوان اولین شهید جنگ جهانی دوم گفت که پیام بسیار کوتاهی درباره علی ایراندوست به دهه هفتاد برمی گردد که عکسی بسیار بی کیفیت در یک روزنامه محلی منتشر شد. و در نتیجه سالها تحقیق و پژوهش میدانی به مدارک هویتی حدود 80 ساله این شهید رسیده است.

وی به شناسایی خانواده شهید پرداخت و در نهایت مقرر شد در 10 مرداد ماه سال جاری همایشی با همکاری دستگاه های اجرایی شهرستان قوچان و استان خراسان رضوی برای ترویج این شهید برگزار شود.

اکنون اولین همایش تاریخی و فرهنگی با عنوان «باجگیران خراسان در شهریور 1320» و دوم برگزار می شود.

خلیق با بیان اینکه این همایش به صورت استانی برگزار شد و در جاهای دیگر نیز همین اتفاق افتاد و این شهدا نیز تشییع شدند، از این فرصت بهترین استفاده را کردند و امروز قبور این شهدا تشییع شد. به عنوان مناطق نمونه گردشگری معرفی شدند که متاسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

امید است با معرفی این شهید بزرگوار احیا و توسعه بخش باج گیر را به ارمغان بیاوریم. اگر این اتفاق بیفتد به هدف خود رسیده ایم. با امید به مرمت مزار این شهید، باجگیران آلمانی به احترام و نام این شهید بزرگوار در مرکز شهر حضور دارند.