اولیه حریف تدارکاتی کارکنان سراسری در داخل بهترین راه جام بین المللی است


مهدیه سادات موسوی

اولیه حریف تدارکاتی کارکنان سراسری در داخل بهترین راه جام بین المللی است

همراه خود ادعا دبیرکل فدراسیون {فوتبال}، کارکنان سراسری {فوتبال} کشورمان در داخل اولیه دیدار تدارکاتی پیش به دلیل جام بین المللی به مصاف نیوزلند {می رود}.

آینه کردن