اکتشاف مبارک در فلسطین


خوشبختانه، یک کشاورز فلسطینی بقایای یک موزاییک کمیاب رومی را در غزه کشف کرد که باستان شناسان را خوشحال کرد.

بهار گذشته، یک کشاورز فلسطینی نیز تلاش کرد تا درخت زیتون جدیدی بکارد، اما با چیزی بسیار دشوار مواجه شد. او به دنبال پسرش گشت و سه ماه بعد هر دو با هم موزاییکی از امپراتوری بیزانس را کشف کردند.

کارشناسان همچنین بر این باورند که موزاییکی که توسط کشاورز فلسطینی کشف شده یکی از مهم ترین گنجینه های باستان شناسی کشف شده در غزه است.

کشف این موزاییک باعث خوشحالی باستان شناسان شد و مقامات حماس در روزهای آینده بیانیه ای در مورد این کشف منتشر خواهند کرد.

با این حال، کشف این موزاییک همچنین منجر به مطالباتی برای حفظ بهتر این آثار باستانی غزه شد. مجموعه ای آسیب پذیر از آثار تاریخی که به دلیل کمبود آگاهی و منابع و همچنین درگیری بین نیروهای رژیم صهیونیستی و مبارزان فلسطینی در خطر است.

این موزاییک که در آن 17 حیوان و پرنده به تصویر کشیده شده است بسیار سالم باقی مانده و رنگ های به کار رفته در آن بسیار واضح است.

به گفته باستان شناسان، قدمت این موزاییک نیز به قرن پنجم تا هفتم پس از میلاد باز می گردد، اما برای تعیین قدمت دقیق آن به تحقیقات بسیار دقیق تری نیاز است.